GỌI NGAY0903 405 375

Liên hệ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HTVICO VIỆT NAM

  • Số 06 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • 0903 405 375 0903 405 375
  • vinhbn@htvico.com htvico.com
  • https://www.google.com/maps/place/6+Tr%E1%BA%A7n+Th%C3%A1nh+T%C3%B4ng,+Ph%E1%BA%A1m+%C4%90%C3%ACnh+H%E1%BB%95,+Hai+B%C3%A0+Tr%C6%B0ng,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@21.0151799,105.8594289,20.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3135abf1741534b3:0xad2d650ec984c823!2zNiBUcuG6p24gVGjDoW5oIFTDtG5nLCBQaOG6oW0gxJDDrG5oIEjhu5UsIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!3b1!8m2!3d21.0150056!4d105.85958!3m4!1s0x3135abf1741534b3:0xad2d650ec984c823!8m2!3d21.0150056!4d105.85958?hl=vi-VN
zalo-img.png